تونر سیوید بادی شاپ
تونر بادی شاپ
تونر سیوید بادی شاپ
تونر سیوید بادی شاپ
تونر بادی شاپ
تونر سیوید بادی شاپ

تونر جلبک دریایی بادی شاپ یک تونر متعادل کننده چربی پوست است که سرشار از عضاره جلبک دریایی و مواد معدنی بوده، به طوری که برای پوست‌های مختلط و چرب طراحی شده است. نام دیگر این تونر سی وید بادی شاپ است. حجم این تونر 250 میلی لیتر و بسیار ایده‌آل ساخته شده است. این تونر به صورت عمقی پوست صورت را تمیز می‌کند. بدون این که پوست احساس خشکی داشته باشد.