پرایمر Timeless smoothing تارت
پرایمر Timeless smoothing تارت
پرایمر Timeless smoothing تارت
پرایمر Timeless smoothing تارت
پرایمر Timeless smoothing تارت
پرایمر Timeless smoothing تارت

پرایمر Timeless smoothing تارت Tarte1010165


پرایمر Timeless smoothing تارت یک پرایمر پرکننده منافذ و نرم‌کننده پوست صورت است و در حالی که پوست شما را برای آرایش آماده می‌کند، ظاهر جوان‌تری به پوست صورت می‌دهد.

طراحی این پرایمر به گونه‌ای است که منافذ، خطوط ریز و چروک‌ها را محو می‌کند و یک ظاهر یک دست بوجود می‌آورد.