خرید سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری
سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری
خرید سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری
سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری

سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری1010257


سرم پیلینگ و لایه بردار اوردینری یک سرم لایه‌بردار است که حاوی دو نوع اسید قوی  AHA 30% و  2% BHA است. آلفا هیدروکسی اسید آن شامل گلایکولیک، لاکتیک، تارتاریک و سیتریک اسید است و بتاهیدروکسی اسید آن حاوی سالیسیلیک اسید است. سرم پیلینگ سبب بهبود بافت پوست و کاهش خطوط پوستی خواهد شد.