انتخاب کرم پودر

راهنمای عملی برای انتخاب کرم پودر؛ چگونه کرم پودرم را انتخاب کنم؟

رنگ زیر سطح صورت شما که رنگ اصلی پوست شما را می‌سازد و انتخاب کرم پودر باید مطابق با آن انجام شود در غیر این صورت رنگ کرم بدرنگ و چند رنگ جلوه داده می‌شود. اگر آندرتون خود را بشناسید در خرید هر محصول آرایشی مهارت پیدا می‌کنید.

ادامه مطلب